Hiệu chuẩn – Kiểm định

Dịch vụ hiệu chuẩn – kiểm định thiết bị cân của Thới An Scale mang đến cho khách hàng sự đảm bảo về độ chính xác, an toàn về thiết bị cân đang sử dụng dụng. Thới An Scale cũng là đơn vị có năng lực hiệu chuẩn các thiết bị và chuẩn đo lường.