Giải pháp

Giải pháp lắp đặt trạm cân xe tải cho doanh nghiệp, nhà máy, bến cảng, nhà kho, nhà xưởng…với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như trong ngành thuỷ sản, ngành nông sản, ngành khai thác khoáng sản, ngành xây dựng, ngành lâm sản…